‌شماره کارت موسسه یکتا شمیم مهر فارس سازمان ngofars بانک انصار
شماره کارت موسسه یکتا شمیم مهر فارس ngofars

،

 

شهروندان گرامی:

احتراما حمایت های خود را به سازمان به شماره کارت زیر واریز نمایید. با امتنان