شماره تماس
دفتر عدد ۱ , امور اداری و بازرسی عدد ۲
امور نیازمندان عدد ۳
 در صورت عدم پاسخگویی،پیغام  خود را از طریق پیامک به شماره_۰۹۱۷۷۱۳۹۱۲۲ ارسال نمایید.

                                                              با تشکر

آدرس
بلوار مدرس، ابتدای خیابان کاوه