انواع حمایت ها

به نیازمندان حقیقی با فضیلت تحت پوشش سازمان
١ پرداخت وام بدون هیچگونه سود وکارمزد جهت ودیعه منزل و تهیه لوازم خانگی
2انتقال وجه بحساب نیازمندان حقیقی جهت رفع نیاز های مهم مالی و کلیدی )(مایحتاج) مخارج روزانه زندگی
3 بن کالا جهت خرید سبد کالا
4 خرید مواد غذایی که شامل گوشت، برنج و غیره
انتقال وجه بحساب نیازمندان حقیقی جهت خرید پوشاک با سلیقه ی خود افرات تخت پوشش
حمایت جهت پرداخت اقساط عقب مانده، اجاره منزل، هزینه تحصیل و هزینه درمان

سازمان بصورت انلاین افراد نیازمند حقیقی شهر و با فضیلت تحت پوشش قرار میدهد و نیاز های مهم مالی، کلیدی و مشکلات انها را حل و فصل میکند.

نوع حمایت دوم که فعالیت و حمایت در راستای عموم است
که در حال برنامه ریزی، رایزنی های جهت تصمیمات قاطع است.
مثال: همکاری با اسنپ تاکسی انلاین جهت افراد در راه مانده
مثال: همکاری با نانوایی ها در سطح شهر جهت افراد در راه مانده

Leave a Reply