تلفن

دفتر: 07137252590

بازرسی: 09177139122

امور اداری : 09175812430

امور نیازمندان : 09025541660

مسئول گزینش: 09014084427

 

 

جهت معرفی افراد نیازمند حقیقی به سازمان به تلفن 09025541660   تماس حاصل فرمائید در صورت عدم پاسخگویی پیغام خود را از طریق پیامک ارسال نمایید. 

 

 

سازمان تا تاریخ اسفند ماه 1399
پذیرش حمایت از 180 نفر کودک یتیم،
121 نفر کودک بی سرپرست و بد سرپرست 
و 90 خانواده ی نیازمند حقیقی را دارد.

شهروندان گرامی: افراد نیازمند حقیقی شهر را به سازمان معرفی نمایید.

 

لطفا توجه بفرمائید سازمان پذیرش حمایت از متکدیان را ندارد.

 

 

شماره تماس
09177139122 بازرسی
09175812430 امور اداری
آدرس
بلوار مدرس، خیابان کاوه
گروه ngofars ( امور مددجویان)
09025541660